Cookie en privacy voorwaarden

PRIVACY VERKLARING SSIO-ONLINE
AVG RICHTLIJNEN JANUARI 2018

SSIO-ONLINE, gevestigd aan Laat 117 D, 1811 ED te Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze (AVG) privacyverklaring.

Website GSPR/AVG: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Contactgegevens:

Adres: Laat 117 D, 1811 ED te Alkmaar

Telefoonnummer: 085-0605599

E-mail adres (voor vragen over AVG): info@ssio.nl

E-mail klantenservice: klantenservice@ssio.nl

Website: https://ssio.nl

Dhr. W. Affourtit is de Functionaris Gegevensbescherming van SSIO-ONLINE.
Hij is te bereiken via e-mail: w.affourtit@ssio.nl

Privacy beleid SSIO-ONLINE:

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze
verantwoordelijkheid om uw privacy goed te beschermen. Op deze pagina laten wij u o.a. weten welke
gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen,
hoe lang wij deze bewaren en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Ook zien wij het als onze plicht je te informeren over ons privacybeleid.

Dit privacybeleid is van toepassing op de alle diensten, producten en abonnementen van SsioOnline. U dient zich ervan
bewust te zijn dat SsioOnline niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons (AVG) privacybeleid te accepteren.

SsioOnline respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor
dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

SSIO-ONLINE verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ssio.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

SSIO-ONLINE verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om onze webhostingdiensten te leveren
 • Om websites te maken en te onderhouden
 • Om optimale service te verlenen op onze (web)diensten en (web)producten
 • Om alle vormen van socialmedia diensten te kunnen leveren
 • Om onze Webhosting abonnementen te kunnen leveren
 • Om onze Webcare Totaal ZZP (pakket) abonnementen te kunnen leveren
 • Om onze Webcare Totaal MKB (pakket) abonnementen te kunnen leveren
 • Om onze SocialCare 360 abonnementen te kunnen leveren
 • Om onze SocialCare 360 + Chat abonnemeten te kunnen leveren
 • Om onze werkovereenkomst op te kunnen maken
 • Voor het opstellen van klantfacturen
 • Om promotie te maken op onze social media kanalen
 • Om een creditcheck uit te kunnen voeren
 • SSIO-ONLINE analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • SSIO-ONLINE volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • SSIO-ONLINE verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming:

SSIO-ONLINE neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SSIO-ONLINE) tussen zit. SSIO-ONLINE gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Tidio Chat: Als het SSIO-ONLINE Webcare team niet online is er automatische correspondentie.
Wordfence: Bij inbreuk op onze website neemt ons website beveiligingssoftware maatregelen.
Woocommerce: Geautomatiseerd online winkel software om betalingen van klanten te verwerken.
Mollie: Betalingsprovider die gekoppeld is aan onze webwinkel.

Alle programma’s hebben weinig tot nihil gevolgen voor onze bezoekers bij normaal gebruik of bezoek aan onze website: https://ssio.nl


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

SSIO-ONLINE bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens zonder opdracht > Bewaartermijn 3 maanden
(Categorie) persoonsgegevens met opdracht > Bewaartermijn 5 jaar na afloop van diensten

Reden bewaartermijn Personalia zonder opdracht > Bij heroverweging product- / dienstafname hebben wij direct beschikking over alle klantgegevens en zijn voorkeuren. De klant hoeft hierdoor niet voor een tweede maal zijn gegevens en voorkeuren in te vullen.

Reden bewaartermijn Personalia met opdracht > Zodat wij onze diensten optimaal kunnen uitvoeren. Tevens bewaren wij deze gegevens vanwege Belasting technische redenen.

(Categorie) Adres zonder opdracht > Bewaartermijn 3 maanden
(Categorie) Adres met opdracht > Bewaartermijn 5 jaar

Reden bewaartermijn adres zonder opdracht > Bij heroverweging product- / dienstafname hebben wij direct beschikking over alle klantgegevens en zijn voorkeuren. De klant hoeft hierdoor niet voor een tweede maal zijn gegevens en voorkeuren in te vullen.

Reden bewaartermijn adres met opdracht > Zodat wij onze diensten optimaal kunnen uitvoeren. Tevens bewaren wij deze gegevens vanwege Belasting/boekhouding technische redenen.

Delen van persoonsgegevens met derden:

SSIO-ONLINE deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SSIO-ONLINE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt SSIO-ONLINE jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

SSIO-ONLINE gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. SSIO-ONLINE gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Cookie: Google Analytics > Naam: SSIO-ONLINE Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet > Bewaartermijn: 2 jaar.

Cookies uitzetten:

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter niet mogelijk dat sommige functies en “services”, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SSIO-ONLINE en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ssio.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . SSIO-ONLINE wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

SSIO-ONLINE neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ssio.nl.
SSIO-ONLINE heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https‘ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Verandering, vragen en feedback:

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden op deze website.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze
privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels met betrekking op uw privacy. SSIO-ONLINE is een groot voorstander van deze wijziging. Wij controleren regelmatig of ons huidig Privacy beleid voldoet aan de laatste eisen die gesteld worden door.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Als organisatie krijg je dan meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op onze verantwoordelijkheid om aan te kunnen tonen dat wij ons aan de wet houden.

Mocht u hier vragen over hebben kunt u contact opnemen met onze klantenservice of met onze Functionaris Gegevensbescherming Dhr. W.Affourtit (e-mail: w.affourtit@ssio.nl)

Contactgegevens SSIO-ONLINE:

Telefoonnummer: 085-0605599

E-mail: info@ssio.nl

E-mail: klantenservice@ssio.nl

Chat: Via onze website chat service

Zakelijke gegevens SSIO-ONLINE:

Adres:

SSIO-ONLINE
Laat 117D
1811 ED te Alkmaar

KVK:
66847680
BTW: NL191.030.880.B01
IBAN: NL54 TRIO 0776 4751 42
BIC: TRIONL2U