Disclaimer

DISCLAIMER

DISCLAIMER VOOR WWW.SSIO.NL (SSIO-ONLINE)

Disclaimer voor www.ssio.nl

SsioOnline (Kamer van Koophandel: 66847680), hierna te noemen, verleent u hierbij toegang tot ssio.nl (“de website”) en
nodigt u uit de hier aangeboden diensten en producten af te nemen.

SsioOnline behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen
zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

SsioOnline spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks
deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden diensten en/of materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of
aanspraak op juistheid. Deze diensten en/of materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande
mededeling van SsioOnline.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen
van dergelijke fouten wordt geen aanspraak aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SsioOnline nimmer
aansprakelijk aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SsioOnline.

Kopiëren verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming
van SsioOnline, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht
(zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is opgesteld door ICTRecht.

Vragen over deze disclaimer van ssio.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met info@ssio.nl of klantenservice@ssio.nl